Förandringsagent

En förändringsagent är en person som verkställer en strategisk förändring i en organisation. Förändringen kan vara av teknisk, organisatorisk eller kulturell karaktär.

Nära besläktad med förändringsagenten är entreprenören, som dock oftast driver en ny verksamhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *